PromoKampanje

PromoKampanje
Mange Artister/ Band legger store penger i innspilling-miksing-mastering.
I tillegg skal det kanskje produseres fysiske CD-er eller LP-er.
Når dette er gjort sitter man kanskje med en garasje full av plater som
ingen i markedet vet om; her kommer PromoPartner inn i bildet.
Vi har et meget godt nettverk innenfor radio, tv, aviser, nettsamfunn etc ,
som er opparbeidet i løpet av flere tiår.
NB ! En PromoKampanje koster ikke mer enn en skikkelig mastering !

Ta kontakt her: post@promopartner.no eller tlf. 46 46 46 02