Hoss Curtis

Som artist er Hoss Curtis et ubeskrevet blad i media, men på nettet har responsen vært stor. Samlet på nettet så har han nærmere 25000 venner og over 400000 avspillinger på sanger som ligger ute – dette på godt under 2 år, noe som er meget bra for en ukjent artist. I norsk målestokk så er det stort med tanke på at promoteringen er på basis av Hoss’ musikk og egeninnsats.